Biomasa je vo svete i na Slovensku považovaná za najväčší potenciál obnoviteľnej energie.

Spoločnosť

História spoločnosti

Spoločnosť Bio CON 1 s.r.o. patrí do investičnej skupiny Bio CON group ...

Profil spoločnosti

Investorom a prevádzkovateľom elektrárne na biomasu je spoločnosť ...

Kooperácia

TARPO, spol. s r. o. Palivová cesta – príprava drevnej štiepky na splyňovanie ...

Dokumenty z URSO

Dokumenty budú doplnené neskôr.

Biomasa

Zdroj zelenej energie

Za veľké lesné bohatstvo v strednej Európe vďačíme v prvom rade prísnym zákonom ...

Energia z biomasy

Biomasa je vo svete i na Slovensku považovaná za najväčší potenciál obnoviteľnej energie ...

Dopady na životné prostredie

Každá ľudská činnosť určitým spôsobom vplýva na životné prostredie. Ovplyvňuje kvalitu vody, pôdy, vzduchu, vytvára hlučnosť, ...

Energetická nezávislosť

Na Zemi sa zmenšujú zásoby fosílnych palív a čoraz viac sa zdôrazňuje prechod na obnoviteľné zdroje ...

Naším cieľom je vybudovať silný a pohodový pracovný kolektív, v ktorom budú pracovníci ochotne a zodpovedne plniť svoje úlohy.

Technológia

Vybrané technické údaje a parametre

spracuje ročne cca 10 000 t drevnej hmoty (štiepky) - čo predstavuje týždennú spotrebu 8 až 10 kamiónov dreva ...

Popis technológie

Projekt tvorí jeden technologický celok v rámci dodávky technológie ...

Kariéra

Úvodná informácia

Vážený uchádzač o pracovné miesto, sme radi, že ste prejavili záujem o prácu v našej spoločnosti. Na našich webových stránkach nájdete všetky prvotné informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste sa mohli správne rozhodnúť o Vašej práci. Všetky ponúkané pracovné pozície sú situované do prevádzky priemyselnej zóny mesta Hnúšťa s okamžitým termínom nástupu.

Ak budete mať po prečítaní týchto informácií názor, že táto práca je vhodná pre Vás, veľmi radi s Vami uskutočníme prijímací pohovor.

Pokiaľ ale nadobudnete názor, že táto práca nie je vhodná pre Vás, ďakujeme Vám za Váš záujem a želáme Vám veľa úspechov pri hľadaní inej práce.

Kontaktuj nas

  • Obchodné meno: Bio CON 1 s.r.o.
  • Adresa prevádzky: Priemyselná zóna Hnúšťa, Hlavná 950, 981 01 Hnúšťa, SR
  • Zastúpená: Zoran Nikolič – konateľ spoločnosti
  • Tel.: +421 918 906 457
  • Email: zoro@biocon1.sk
  • Webové stránky: www.biocon1.sk